Má všeobecná wiki

Kdo je blbý, ať si kůpi notes, já mám tuto wiki...

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


raspberry_pi4:zakaz-hdmi-audia

Zákaz HDMI/Headphone audia

Návod byl nalezen na raspi-fóru a vypnutí HDMI funguje i pod Devuan arm64. Následující řešení odstraní i danou část zvukové karty z výpisu možností. Krom shellových scriptů přikládám i binární DTBO soubory pro případ že cílový stroj nemá potřebné balíčky nainstalované.

Vypnutí HDMI audia

create-hdmi-disable.overlay.sh
cat << '_EOF_' > disable_hdmi_audio.dts
/dts-v1/;
/plugin/;
/ {
 compatible = "brcm,bcm2835";
 fragment@0 {
  target = <&audio>;
  __overlay__ {
   brcm,disable-hdmi = <1>;
  };
 };
};
_EOF_
sudo dtc -I dts -O dtb -o /boot/overlays/disable_hdmi_audio.dtbo disable_hdmi_audio.dts
echo 'Pridat do /boot.config.txt: dtoverlay=disable_hdmi_audio'
rm disable_hdmi_audio.dts

Binární forma

Vypnutí headphones jack audia

create-headphones-disable.overlay.sh
cat << '_EOF_' > disable_headphones.dts
/dts-v1/;
/plugin/;
/ {
  compatible = "brcm,bcm2835";
  fragment@0 {
  target = <&audio>;
  __overlay__ {
   brcm,disable-headphones = <1>;
  };
 };
};
_EOF_
sudo dtc -I dts -O dtb -o /boot/overlays/disable_headphones.dtbo disable_headphones.dts
echo 'Pridat do /boot.config.txt: dtoverlay=disable_headphones'
rm disable_headphones.dts

Binární forma

raspberry_pi4/zakaz-hdmi-audia.txt · Poslední úprava: 2021/03/26 04:06 autor: chytrex