Má všeobecná wiki

Kdo je blbý, ať si kůpi notes, já mám tuto wiki...

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


banana_pi_m2u:lighttpd:snippets

Snippets

Includy do konfigurací aby nebylo třeba vypisovat stejná data pořád dokola. Pro snažší identifikaci si je uložíme do /etc/lighttpd/snippets/.

example.com-certs.conf

Include které se stará o načtení certifikátu Let's Encrypt pro každý web.

example.com-certs.conf
$SERVER["socket"] == ":443" {
    ssl.engine  = "enable"

    ssl.pemfile = "/etc/dehydrated/certs/example.com/fullcert.pem"
    ssl.ca-file = "/etc/dehydrated/certs/example.com/fullchain.pem"

    #Disabled during compile time
    #ssl.use-compression = "disable"

    # Environment flag for HTTPS enabled
    setenv.add-environment = (
        "HTTPS" => "on"
    )

    # modern configuration, tweak to your needs
    # Generated by: https://mozilla.github.io/server-side-tls/ssl-config-generator/

    ssl.disable-client-renegotiation = "enable"

    # ECDH/ECDHE ciphers curve strength (see `openssl ecparam -list_curves`)
    ssl.ec-curve = "secp384r1"

    ssl.use-sslv2 = "disable"
    ssl.use-sslv3 = "disable"
    ssl.honor-cipher-order = "enable"
    ssl.cipher-list = "ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256"
}

http-to-https.conf

Include které se stará o přesměrování HTTP na HTTPS mimo ověření certifikátu Let's Encrypt pro všechny weby.

http-to-https.conf
#Redirect all to HTTPS

#debug.log-request-handling = "enable"
#debug.log-file-not-found = "enable"

# match all unencrypted traffic ...
$HTTP["scheme"] == "http" {
    # but not the letsencrypt webroot ...
    $HTTP["url"] !~ "^/\.well-known" {
    # and redirect as described on https://redmine.lighttpd.net/projects/lighttpd/wiki/HowToRedirectHttpToHttps
        # capture vhost name with regex conditiona -> %0 in redirect pattern
        # must be the most inner block to the redirect rule
        $HTTP["host"] =~ ".*" {
            url.redirect = (
                ".*" => "https://%0$0"
            )
        }
    }
}

alias.url += (
    "/.well-known/" => "/var/www/dehydrated/.well-known/"
)
banana_pi_m2u/lighttpd/snippets.txt · Poslední úprava: 2019/10/28 12:13 autor: mirda